Buterheideveld 31

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Gea Bijlsma Wiebe, Maaike en Brecht van der Vliet

Meer over de bewoners van :

Bewonerskaart Buterheideveld 31

Sinds welk jaar woont u hier

2000

Wie woonden er voor u?

Mevr. Hamann daarvoor fam. Hoekstra

Waarom woont u hier?

Vrijheid blijheid

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

n.v.t.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

n.v.t.

Welke taal wordt er gesproken?

Fries en Nederlands

Verhalen en anekdotes

Op de foto staan op het erf gevonden artefacten (vuurstenen werktuigen) van rendierjagers uit de laatste ijstijd (Hamburg- en Tjongercultuur).

Bijzonderheden van deze woning

De eerste boerderij (1905) aan de Buterheideveld, gelegen op een dekzandrug tegen de beekdalen van het Klein Diep en de Tsjonger, bij de oversteekplaats Lochtenrek. Heeft het vroegst bewoonde erf van Noord-Nederland (kampementje Hamburg-cultuur).

Overige foto’s