Bestellen

Boek In et spoor van de tram

Boek over 100 jaor tram
Cover boek In et Spoor TramIn et spoor van de tram
Stienwiek - Oosterwoolde
De Makkemer Mark van november ’14 is dit boekien prissenteerd.

In dit boek wodt de lijn Stienwiek-Oosterwoolde vanuut et gezichtspunt van Makkinge beschreven. Mit ondermeer et grootse tramfeest, waorvan een tal foto's opneumen binnen. Ok meerdere verschillende trams kommen hierin naor veuren.
Et is een boekien wodden van 60 bladzieden, op A4 fermaot, zowat veur de helte anvuld mit foto's. De tekst is merendiels in et Nederlaans.

Veur HVM-leden:
Dit boek wodt veur HVM-leden ommenocht beschikber steld.
Om kosten te besperen, moe'n de boeken ofhaeld wodden. Bel even veurof, kiek bi’j Kontakt
Of jow betaelen as HVM-lid 4,= portokosten, dan sturen we et toe.
Dit kan tot en met de Makkingaster Mark in 2016, daorna vervaalt dit recht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ni'je leden:

kriegen et boek as welkomgeschink, mits ze meenstens veur twie jaor lid wodden.

Wanneer et toestuurd wodden moet dan binnen de verzendkosten 4,00 euro.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gien HVM-lid?
Dan gelt et boekien:
Pries € 10,00 + €4,= portokosten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek Dorpsgeschiedenis en veldnamen Makkinga, Roelof Wijbe Gorter

Cover boek Roelof GorterEt boek Makkinga Dorpsgeschiedenis en Veldnamen
van Roelof Wijbe Gorter zag 4 meie ’13 et locht in 100 eksemplaoren.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek Makkinga Dorpsgeschiedenis en Veldnamen, Roelof Gorter ( is uitverkocht)
Roelof Gorter zien lange wark an de veldnaemen van Makkinge in de archieven is now toegankelik maekt mit dit boek. Daor het hi’j ok dörpsgeschiedenis van de 19e eeuw bi’j in schreven en biezundere foto’s opzocht. Ok bin d’r 3 uutwarkte kaorten bi’jvoegd.
Een anraoder veur liefhebbers.

4 meie 2013 is et boek verschenen, et 1e exemplaor wodde anbeuden an Jan Oosterhof, dörpsarchivaris, schriever van de KerMoBri en oold-bestuurslid van de HVM, now nog willewarker van oons archief.

De HVM is optreden as uutgever omreden 2013 et jaor is dat de Verening 10 jaor bestaot.

Bedaankt!
Et boek kon verschienen vanwegen steun van:
Van Helomastichting
P.W. Jansen’s Friesche Stichting
Rabobank Coöperatiefonds De Stellingwerven (now Heerenveen-Zuidoost Friesland)
et Bercoopfonds
Perveensie Frieslaand
BeBusy Vormgeving, Productie Ni’jberkoop

 

Boekgegevens:
ISBN 978-90-9027495-9
Verkooppries 2e drok 17,50 euro
Titel: Makkinga Dorpsgeschiedenis en Veldnamen
Auteur: Roelof Wijbe Gorter
Tael: Nederlands
120 zieden, 1e drok 100 exemplaoren
Omslag kleur, Binnenwark Zwat-wit
Foto’s, kaorten en beelden van verschillende archieven en personen, enkele foto’s en beelden bin nog niet eerder vertoond
3 losse A3 kleuren Makkinga-kaorten invoegd mit Veldnaemen Butengebied, Bodemgebruuk en Floreenkohieren Eigenaren.

Helaas is dit boek uitverkocht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DVD Makkinga 600 jaor

DVD Makknga 600 jrDVD Makkinga 600 jaor
Bi’j de gelegenheid van et feest van het 600-jaorig bestaon van Makkinge in 2008 hebben Johannes Meester en Andries van der Veen, tegere mit Jan Veenstra en Ate Mulder disse DVD saemensteld. De DVD bevat drie delen oolde, digitaoliseerde zwat-wit films, die vrogger maekt binnen in opdracht van et dörp Makkinge. D’r bin vule meensken, inwoners van et dörp op te zien uut die tied. De schoele, de Racebos, de optocht deur et dörp van verenings, et melken op et laand, de meensken op straot.
De films bin van 1954 en 1968.
Pries € 12,50 + €4,= portokosten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DVD Friese Waterlinie

DVD doos inlay voorkant klein

 

 

 

Een kotte trailor van de film bekieken kan onderan disse websiede.

De Stellingwarver tiedelike filmploeg Streek in Beeld het aende oktober et Docudrama De Friese Waterlinie in premiere laoten gaon.
53 volwassenen en kiender die mitwarkt hebben an disse amateur streek-produktie weren daorbi’j anwezend in kefe-restaurant Boszicht in Ni’jberkoop. Elkeniene die op iene of aandere menier mitwarkt het, kreeg de film op DVD van de filmploeg.

Hoofdrolspeulers bin Karst Berkenbosch (verteller), Jelke Nijboer (Hans Willem van Aylva) en Teake Draaier (Bommen Berend).
Veerder warkten o.e. mit: kiender van Berkoop en van Steggerde, bewoners van langs de Waeterlinie, Bob en Elma de Vries, Annamarie Thomas, streekhistoricus Geert Lantinga, de oolde laandmeter Kees Stuurman, schriever Piet Bult, Laandschopsbeheer Frieslaand, It Fryske Gea, en Titia Bijwaard as ‘voice-over’.

 

 

De film verhaelt over et gebeuren rondomme de Friese Waeterlinie / Lende-Kuunder-Linie as verdedigingswark in de Tachtigerjaorige oorlog tegen de Spanjaorden en in 1672-1673 tegen Bommen Berend, de oorlogszochtige bisschop van Münster. En dat niet alliend as fiktie- en non-fiktieverhael, mar ok edukatief is dit filmprodukt de muuite weerd.

De film is op en top een echt Stellingwarver streekprodukt, niet alliend handelt et historische gebeuren veural in de Stellingwarven en gaot et om de schaanzen hiere, mar bin de meerste opnaemen ok opneumen in dit gebied en bin et allemaole Stellingwarvers die mitwarkt hebben.

De Historische Verening Makking e.o. (HvM) het veur de filmploeg vergeerderruumte beschikber steld en daorveur konnen ok wi’j een DVD ofhaelen. Daornaost bin goenend van de HvM in de filmploeg zels drok west, as filmer, as ‘angever’ van et idee en zels as regisseur en filmmonteur, dus de betrokkenhied van HvM-leden bi’j dit filmprodukt was groot. Et perjekt Streek in Beeld is trokken deur de Vereniging Historie Weststellingwerf en daor bin de DVD’s ok te kope, kiek bi’j www.historieweststellingwerf.nl

De DVD gelt €10,= + verzendkosten.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Boek De hoed en de raand van Tuller

MOP de hoed en de raand Boek TullerBoek M.O.P. (Makkingaster Ooldejaors Ploeg)

De Hoed en de Raand van Tuller
Bi’j de gelegenheid van et veertig jaorig bestaon van de de Makkingaster Ooldejaors Ploeg (M.O.P.) in 2006 het schriever Tuller mit hulpe van vule oold-MOPpers dit boek schreven. Et boek bevat vule foto’s van ooldejaorsstunten van de M.O.P. as ok van haost alle stunten in die joaren beschreven wat de M.O.P. veur et dörp dee. Ok alle M.O.P.-tentfeesten bin opneumen in dit boek. Alles vanof et ontstaon van de M.O.P. tot an 2006. Inbunnen boekwaark 48 p.
Pries € 8,50 + €4,= portokosten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2