Bûterheideveld 34, 8423 TB Makkinga

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Olof J. Kroes, Agrarisch Makelaar (AgriPlaza BV) Binny Hoekstra, Agrarisch Adviseur (Alfa Accountants)

Meer over de bewoners van :

Bewonerskaart Buterheideveld 34 8423TB

Sinds welk jaar woont u hier

1999

Wie woonden er voor u?

Mijn ouders Luut Kroes en Alie Kroes-Donker. Daarvoor heeft Sjoerd Bloemhof er gewoond (veehandelaar?)

Waarom woont u hier?

Ik heb het overgenomen van mijn moeder. Mijn ouders hebben het gekocht rond 1989 en verbouwd. Toen mijn vader overleed in 1996 bleef mijn moeder daar alleen achter en zag op tegen de lange winters maar zou het wel fijn vinden als 1 van de kinderen er zou komen wonen. Zodoende hebben wij het gekocht in 1999

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

-----

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Paardensport door Binny Hoekstra. Hobbyboer (jongvee) door Olof Kroes

Welke taal wordt er gesproken?

Fries