Financieel verslag wordt op de ALV bekend gemaakt

Uitgaven

Inkomsten

   

Bankkosten                                           

Contributie                                       

Webreus                                                

Nieuwe leden                                      

St. Dorpshuis                                         

Boekverkoop                                       

Boek O.J.Nienhuis (bibliotheek)           

Opbrengst markt                                  

Druk Fast (50 tramboeken)                  

Postzegelvergoeding                              

Kermobri                                               

 

Kosten secretariaat                               

 

Overige kosten                                       

 

               Overschot                             

 

Totaal                                                    

Totaal                                                 

   
   

Bankrekening  r.c.            

 

Saldo 01-01                       

 

Saldo 31-12                       

 

Spaarrekening                                     

 

Rente                                                      

 

Saldo 31-12                        

 
   

Samengest. Saldering       

 

Financiele verslagen van voorgaande jaren:

test,jpg2016
2015
2014