Financieel verslag 2017 (verslag 2018-2019 worden op de komende ALV bekend gemaakt)

Uitgaven

Inkomsten

   

Bankkosten                                           63,90

Contributie                                       700,00

Webreus                                                16,98

Nieuwe leden                                      35,00

St. Dorpshuis                                         33,50

Boekverkoop                                       64,45

Boek O.J.Nienhuis (bibliotheek)           31,90

Opbrengst markt                                  41,50

Druk Fast (50 tramboeken)                  302,50

Postzegelvergoeding                              2,00

Kermobri                                               13,50

 

Kosten secretariaat                               174,04

 

Overige kosten                                       21,90

 

               Overschot                              184,73

 

Totaal                                                    842,95

Totaal                                                 842,95

   
   

Bankrekening  r.c.            

 

Saldo 01-01                       305,09

 

Saldo 31-12                       534,82

 

Spaarrekening                                     867,39

 

Rente                                                       4,13

 

Saldo 31-12                        871,52

 
   

Samengest. Saldering       1406,34

 

Financiele verslagen van voorgaande jaren:

test,jpg2016
2015
2014