homeheader

De historie van Makkinga is springlevend!

Er is een nieuwe oolde deuze. 382

Omdat de gebeurtenissen van vandaag de historie van de toekomst zijn, hebben we het project Mozaiëk Makkinga Samen opgezet.

Gedurende de jaren 2016-2018 willen we door middel van dit project een document maken, dat dienst doet als een nullijn. Vanuit deze nullijn kan teruggegaan worden in de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners. Tevens kunnen toekomstige veranderingen worden vastgelegd.

Kijk voor meer informatie bij Projecten – Mozaiëk Makkinga Samen.

Samen maken we het dorpsarchief.

Het archief heeft uw hulp hard nodig. Help mee alles in kaart te brengen en stuur uw bijdrage.

Neem eens een kijkje op het forum.

De jaorvergeerdering 2018 is holen op;                              

maendagaovend 8 oktober 2018

netulen, jaorverslag en financiëel verslag 2016 bin te vienen onder -statuten en jaarverslagen-

Bestuur per september 2018;

De Historische Verening Makkinge e.o. heeft een nieuwe bestuurssamenstelling.

  • Voorzitter: Carla Wemer; Hoornsterzwaag.
  • Secretaris: Olof Kroes; Makkinga
  • Penningmeester: Douwe Kleiker; Makkinga ( Bankrek.Nr. HVM:  NL61 RABO 03499263 60 )
  • Lid: Wubbe Wilts; Makkinga
  • Lid: Edgar Spruijt; Makkinga

Secretariaat-correspondentie adres;
Olof Kroes,
Bûterheideveld 34,
8423 TB Makkinga
tel: 06 5124 3188

 

 Zoektocht  naar het verleden  – Tips;  Ruurd de Vries.

Help mee!

Een beeldbank is natuurlijk nooit compleet. We doen ons best zoveel mogelijk te publiceren. Heeft u nog foto's die gebruikt mogen worden voor de beeldbank? Neem dan contact met ons op.

Lid worden

Lid worden?