homeheader

De historie van Makkinga is springlevend!

Er is een nieuwe oolde deuze. 382

Omdat de gebeurtenissen van vandaag de historie van de toekomst zijn, hebben we het project Mozaiëk Makkinga Samen opgezet.

Vanaf 2016 willen we door middel van dit project een document maken, dat dienst doet als een nullijn. Vanuit deze nullijn kan teruggegaan worden in de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners. Tevens kunnen toekomstige veranderingen worden vastgelegd.

Kijk voor meer informatie bij Projecten – Mozaiëk Makkinga Samen.

Samen maken we het dorpsarchief.

Het archief heeft uw hulp hard nodig. Help mee alles in kaart te brengen en stuur uw bijdrage.

Neem eens een kijkje op het forum.

De jaorvergeerdering 2022 is holen op;                              

14-4-22 in het GrieteNijhûs

netulen, jaorverslag en financiëel verslag wordt niet op de website geplaatst.

Bestuur ;

De Historische Verening Makkinge e.o. heeft deze  bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Wiebe Koopmans; Makkinga.
  • Secretaris: Jan Oosterhof; Makkinga.
  • Penningmeester: Rianne Lemmens; Makkinga. 
  • Lid: Wubbe Wilts; Makkinga.
  • Lid: Ruurd de Vries; Terwispel
  • Secretariaat-correspondentie adres;

Jan Oosterhof
Van Brederodestraat 44
8423 TW Makkinga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 ( Bankrek.Nr. HVM:  NL61 RABO 03499263 60 )

 Zoektocht  naar het verleden  – Tips;  Ruurd de Vries.

 

In het kader van bescherming van persoonsgegeven dient ook deze site voorzien te zijn van een AVG verklaring: Hierbij geven wij als Historische vereniging Makkinga aan dat alle informatie die gerelateerd is of kan zijn aan de Historische Vereniging van Makkinga (HVM) hier gepubliceerd wordt. Middels het verstrekken van de informatie aan HVM wordt deze toestemming gegeven. HVM streeft naar het beschermen van privicy gevoelige informatie en zal daar rekening mee houden met het publiceren van informatie en foto's op deze website. 
Het staat eenieder vrij om bij elke vorm van twijfel over een publicatie of het oneens zijn met een publicatie hier per direct contact over op te nemen met HVM. HVM zal direct passende maatregelen nemen (in principe direct verwijderen van de publicatie)

Help mee!

Een beeldbank is natuurlijk nooit compleet. We doen ons best zoveel mogelijk te publiceren. Heeft u nog foto's die gebruikt mogen worden voor de beeldbank? Neem dan contact met ons op.

Lid worden

Wilt u lid worden? Stuur een e-mail naar hvmakkinga@gmail.com
Kosten lidmaatschap: € 5,- per jaar.