Buterheideveld 28 8423TB

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Hilbrand van der Zijl,  melkveehouder Wiepie de Boer, ziekenverzorgster Gonny van der Zijl,  verpleegkundige

Meer over de bewoners van :

Bewonerskaart Buterheideveld 28 8423TB

Sinds welk jaar woont u hier

1959

Wie woonden er voor u?

Jacob van der Zijl en Bontje Klaver van 1957 t/m 1988 Hilbrand Klaver en Aaltje Veltstra van 1954 t/m 1967 Abraham van der Oord en Joukje Hofman 1923? t/m 1954

Waarom woont u hier?

Melkveehouderij

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Het houden van dieren

Welke taal wordt er gesproken?

stellingwerfs /fries

Bijzonderheden van deze woning

melkveehouderij gebouwd 1921