anvulling gegevens oold-grietman N.A.Knock, (1780 – 1788 grietman) deur Victor Timmer (Leek)

L.S.,
Ruim een jaar geleden heb ik bij u geinformeerd of er in Makkinga e.o. gegevens waren m.b.t. de oud-grietman N.A.Knock, die van 1780 – 1788  standplaats in Makkinga had en naar wie ik een nader onderzoek instelde. U kon mij toen eigenlijk nauwelijks iets meedelen, zo weinig was ter plaatse over hem bekend..
Inmiddels heb ik mijn onderzoek naar hem afgerond. Het resultaat vindt u in het artikel (in twee delen) waarvan ik de laatste drukproeven heb bijgevoegd, bij gebrek aan voldoende auteursexemplaren. Het artikel is inmiddels verschenen in Het Orgel. Het leek me goed u te laten delen in de kennis die inmiddels boven water is, al heeft dat maar een zeer beperkt Makkinga-aandeel. In elk geval is  duidelijk geworden dat hij op 14 februari 1794 te Leiden is overleden en daar ook is begraven.
In de hoop dat U  uit het verhaal iets wijzer wordt over deze kleurrijke figuur, die maar kort heeft geleefd,
Veel leesplezier,
Victor Timmer (Leek)

De beide nuumde, prachtig opmaekte!, artikels van Victor Timmer zien haand bin hierbi’j voegd:
pdfdrukproef Knock-1.pdf3.19 MB
pdfdrukproef Knock-2.pdf4.11 MB

We vanzels zeer wies mit Victor Timmer zien anvullings, cq. drokproeven / artikels! We hebben et ok as link opneumen onder Geschiedenis.

Eerder wodde d’r over Arnoldi Knock deur Jan oosterhof in Oolde deuze nr. 245 ommedaenken geven naor anleiding van Victor Timmer zien vraoge. pdfKiek hiere ..38.77 KB