Buterheideveld 09 8423 TA

Boerderij met bijschuur, 1960. Deze boerderij is gebouwd in 1928 door timmerman Siebesma uit Makkinga

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Pietje Bijstra - Kootstra,  huisvrouw

Meer over de bewoners van :

bewonerskaart Buterheideveld 9 8423TA

Sinds welk jaar woont u hier

1957

Wie woonden er voor u?

Tjidsger Bijstra 1935 - 2011, Fam. Dju Bijstra 1935 - 1956, Fam. Jan Kuyper 1928 - 1935

Waarom woont u hier?

Bedrijfsopvolging

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

nvt

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Handwerken, tuinarbeid

Welke taal wordt er gesproken?

Stellingwerfs/Fries

Bijzonderheden van deze woning

Boerderij is afgebrand in 1985