Buterheideveld 12 8423 TA - Makkinga 239

Twee onder 1 kap-koopwoning

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Aafje Hoogenkamp - Dijkstra, huisvrouw

Meer over de bewoners van :

Bewonerskaart Buterheideveld 12 8423 TA

Sinds welk jaar woont u hier

1963

Wie woonden er voor u?

Jan Hoogenkamp 1963 - 1987, W. Blanksma- Wierstra 1960 - 1963, Pier Blanksma 1939 - 1960.

Waarom woont u hier?

We trouwden in 1963 en Jan kreeg werk bij timmerbedrijf Lemstra

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Jan woonde aan de Balkweg in Donkerbroek, Aafje kwam van de Balkweg 1 in Makkinga. Aafje woonde daar van 1937 - 1963.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Handwerken

Welke taal wordt er gesproken?

Stellingwerfs

Bijzonderheden van deze woning

Bouwjaar 1954 door timmerbedrijf Lemstra. Eerdere woning is afgebrand in 1953. Dit waren de z.g. aarmkaemers, gebouwd in opdracht van de gemeente in 1910 door aannemer Bertus van der Bosch uit Appelscha