Jo Drijver verbleef in de oorlog in Makkinga.

                                               UUT DE OOLDE DEUZE - 364

                                  Jo Drijver verbleef in de oorlog in Makkinga.

Hierbij het vervolg op de vorige aflevering. In “uut de oolde deuze” heb ik aandacht besteed aan de evacuees ( nummers 299, 302, 311, 313 en 319) en op de evacuatie lijst staat Jo Drijver, maar de heer Drijver laat weten dat hij niet bij de evacuees behoorde. Zijn moeder had hem meegenomen naar Friesland en ze zijn bij de familie Poppinga terecht gekomen. Zij bleken ook nog verre familie van beppe Harmke Feenstra te zijn. Na de bevrijding is Jo door zijn moeder weer opgehaald. Ze woonden toen in Zuilen ( Utrecht).

Jo Drijver: “In 2011 brachten mijn vrouw en ik onze vakantie door in een hotel in Appelscha. Op een middag zijn we naar de boerderij van de familie Poppinga gefietst. Tot mijn teleurstelling was de boerderij vervangen door een prachtig huis, waar we vriendelijk werden ontvangen door de familie Punter: de vrouw des huizes was de kleindochter van mijn ‘pleegouders”. Jan Poppinga leefde helaas niet meer. Ik had dus tien jaar eerder moeten komen. Na een fijne middag kreeg ik nog wat foto’s mee en het boekje met foto’s. Makkinga en de familie Poppinga ben ik veel dank verschuldigd. Mede dankzij de goede zorgen ben ik nu  nog kerngezond en met mijn 82 jaar lang niet over de houdbaarheidsdatum heen”.

Dan nog over de stamboom van de familie Feenstra.                                               Gerrit Seyes Feenstra, geboren Gorredijk 28-10-1825, overleden 06-03-1911 in Makkinga, trouwde 05-05-1848 met Aaltje Martens  Bruinsma, geboren Opeinde 02-05-1827, overleden 02-11-1883 te Makkinga. Zij kregen 11 kinderen: het zevende was Lutske, geboren 28-11-1863, overleden 02-08-1892 en als negende: Harmke, geboren 02-10-1867, overleden te Bennebroek 13-01-1955.                                  Lutske trouwde op 22-07-1887 met Lykele Kerkhof. Zij kregen een dochter Aaltje, die op 25 jarige leeftijd trouwde met Klaas Poppinga, ook 25 jaar en zoon van Jan Jans Poppinga en Geertje Klazes van Veen. Klaas en Aaltje kregen twee dochters en een zoon Jan. De dochter van Jan is Janke Punter-Poppinga.                                        Harmke trouwde met Johannes Jacob Huizinga, geboren 04-08-1870 te Beetster-zwaag, overleden 19-03-1944 te Bloemendaal. Zij kregen vier kinderen: Siebe Pieter, Aaltje, Johannes Jacob en Antje, geboren 26-10-1905 te Bloemendaal, overleden 25-08-2008 te Utrecht. Antje trouwde op 12-07-1933 met Jisk Drijver, geboren 25-08-1908 te Leeuwarden, overleden 18-09-1987 te Utrecht.  Zij kregen drie zoons: Sipke Jisp, Johannes Jacob,(Jo) geboren 24-06-1935 ( verbleef bij Klaas Poppinga)  en Abe Anne. Alle drie zijn ze geboren te Deventer.                         

 De lijn is nu wel duidelijk. Beppe Harmke woonde aan de Brink in Makkinga. Ze is na haar huwelijk met pake Johannes Huizinga vertrokken naar Bloemendaal, waar pake postbode werd. Na zijn overlijden in 1944 is zij daar blijven wonen en  in 1955 is zij overleden. De familie Poppinga was dus familie. ( zie Lutske en  Harmke)