Oosterhuisweg 21, 8423 VK

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Jentje F. van Es (geb. te Raerd) Rustend agrariër. Hinke van Es - Brandsma (geb. te Akrum) Huisvrouw. Frederika van Es (geb. te Drachten) Werkzoekend (huishoudelijke hulp, thuis.)

Sinds welk jaar woont u hier

Jentje F. van Es; sinds mei 1967. Hinke van Es - Brandsma; sinds dec. 1967 en Fredrika van Es; sinds dec. 1978.

Wie woonden er voor u?

Jaap en Tine Bouma-Blauw met dochter Janke. Zij zijn verhuisd naar Opeinde.

Waarom woont u hier?

Om te boeren.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

N.v.t.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Fietsen - koersbal - oude kaarten - lezen - handwerken.

Welke taal wordt er gesproken?

Fries, Stellingwerfs en Nederlands

Verhalen en anekdotes

In 2008 kreeg dhr. A. v.d. Veen vragen van mensen, die in een verpleeg/verzorgingshuis wonen/werken, over het boerenleven van (1920 - 1940). Dhr. v.d. Veen heeft veel natuuropnames gemaakt. Toen heeft A. v.d. Veen de fam. van Es benaderd om aan deze film te willen meewerken. Dat wilden ze wel. Het ging hierbij om, grasmaaien, hooien, bieten zaaien/rooien, koemelken etc.. Het was voor een gezin een heel armoedige tijd, men kon moeilijk rondkomen met de paar centen die werden verdiend. Dhr. A. v.d. Veen kreeg hierbij hulp van dhr. J. Meester.

Bijzonderheden van deze woning

Aan de buitenkant is de wolfskap recht getrokken. Er waren binnen 2 voorkamers, dit is 1 geworden. Boven zijn drie slaapkamers gemaakt.