Mr. Bergsmastraat 4, 8423 TJ

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Trijntje Hooijenga - de Jong. Gepensioneerd.

Sinds welk jaar woont u hier

1972

Wie woonden er voor u?

Andries Minkes, schilder met zijn vrouw en 3 kinderen.

Waarom woont u hier?

Gehorigheid vorige woning.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Mr. Bergsmastraat 21. Van 1970 tot 1972,

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Koersbal.

Welke taal wordt er gesproken?

Fries en Nederlands.

Bijzonderheden van deze woning

Het huis ziet er nog net zo als in 1972.