lyclamaweg 42 8423TD

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Jan Bethlehem, garage houder Jelly Bethlehem-Pastoor

Sinds welk jaar woont u hier

sinds 1947

Wie woonden er voor u?

Anne Bethlehem

Waarom woont u hier?

bedrijf

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Bercoperweg 3

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

motors

Welke taal wordt er gesproken?

stellingwerfs